ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att stödja den de äldres vård, omsorgens friska miljö, utveckling, verka för en stimulerande helhetsmiljö och främjande av vård genom särskilda trivselskapande åtgärder samt berika deras fritid och rekreation för att underlätta äldres vistelse i ålderdomshem, servicehus och äldreboende. Det vill säga att förbättra de äldres sociala och psykiska levnadssituation för de som bor på ålderdomshem, servicehus och äldreboende i Sverige genom att samordna fritidsaktiviteter i utomhus- och inomhusmiljö, samt arrangera olika typer av dagresor, nöjen mm. Dessutom ordna sociala kontakter och omsorg för äldreboende genom olika verksamheter t.ex. följa med äldreboende i utomhusmiljöer för att besöka stadens landskap, olika kulturella och sociala aktiviteter och träffa anhöriga, släktingar och vänner, människor på gator, parker, rekreationsområden, köpcentra och torg. Det kan fungera som socialterapi för de äldre och bidra med bättre hälso- och friskvårdssituation och ge dä äldre ett sundare liv och mer livsglädje.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Gamla går ut
Organisationsnummer:802426-3017
Adress:
  • Box 4001
  • 141 04 Huddinge
Telefonnummer:704047922
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:587 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS