ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska verka för en miljömässigt hållbar och rättvis utveckling genom att belysa följande samband:1) hur människans välbefinnande är beroende utav de varor och tjänster som jorden tillhandahåller;2) hur ekonomiska aktiviteter inom olika branscher underbyggs av jordens varor och tjänster;3) hur globaliseringen av varor och tjänster påverkar fördelningen och beståndet av jordens naturliga kapitalStiftelsen avser att uppnå sitt syfte genom följande verksamhetsföremål:1) vetenskaplig forskning och oberoende analys;2) debatt och opinion; och3) framställandet av rekommendationer och praktiska verktyg. Samtliga utav Stiftelsens aktiviteter skall främja allmännyttiga ändamål i form utav ett hållbart nyttjande av jordens tillgångar för att säkra nutida och framtida mänskliga behov.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Gaia Values
Organisationsnummer:802426-6812
Adress:
  • Alfredsrovägen 23
  • 133 37 SALTSJÖBADEN
Telefonnummer:0761-981888
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS