ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att samla in medel för utveckling i byn Ekumfi-Edumafa med angränsande Ewe-bosättningar (sammantaget benämnda ´samhället´), Central Region, Ghana, och att använda dessa medel för att – främja utbildning av barn och ungdom i samhället, – främja hygien och hälsa samt tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård i samhället, – främja utveckling av infrastruktur och småskaliga företag, som kan gagna enskilda medborgare i samhället såväl som samhället i dess helhet, – bidraga till samhällets försörjning med vatten och energi samt främja ekologiska metoder för resurshantering och avfallshantering, – när så befinnes tillämpligt, sträva efter dessa mål genom konstruktivt samarbete med myndigheter och med andra utvecklingsorganisatiner. Vad som ovan uttryckts om Ekumfi-Edumafa skall även kunna tillämpas på Edumafas systersamhälle Enyan-Owomase. Om trillräckliga medel finns tillgängliga, och om styrelsen så beslutar, kan stiftelsens utvecklingsverksamhet vidgas till andra byar i Edumafas närhet inom Ekumfidistriktet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Friends of Edumafa
Organisationsnummer:802426-2852
Adress:
  • Karl-Erik Eriksson, Avd för energi-, miljö- och byggteknik
  • Karlstads universitet
  • 651 88 KARLSTAD
Telefonnummer:054-7002166
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 710 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS