ÄNDAMÅL

Förordnande:Insamlingsstiftelsen Framtidshopp ensamkommande ungdomar verkar för att skapa möjligheter för ensamkommande ungdomar, som har fått avslag på sin asylansökan, att under tiden de är kvar i Sverige skaffa sig yrkeskunskaper/erfarenheter för att kunna starta upp en verksamhet och/eller vara anställningsbara i sitt hemland.Insamlade medel skall gå till att:1) Hitta barnen som vill ha yrkeskunskaper2) Samordna mellan skola och praktikföretagen.Målet är att ge ensamkommande ungdomarna framtidshopp och vilja till att sköta sig, så de slipper hamna i fel umgänge med missbruk och andra negativa följder.Stadgarna:1. Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att ge ensamkommande ungdomar, 15-17 år, en möjlighet att få en yrkesutbildning/erfarenhet, i kombination med (teoretisk) utbildning, som de kan ha användning för och kunna förädla i sitt hemland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Framtidshopp ensamkommande ungdomar
Organisationsnummer:802480-2780
Adress:
  • Box 27203
  • 10253 Stockholm
Telefonnummer:070-6666057
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS