ÄNDAMÅL

Verka för att för all framtid bevara Sundbyholms slott med omgivningar genom att ur den löpande avkastningen på sin förmögenhet antingen lämna kontanta bidrag till vård och underhåll av Sundbyholm eller förvärva och efter avtal med egendomens ägare förevisa kulturhistoriskt intressanta föremål, gärna med anknytning till Sundbyholm.Om sådan möjlighet senare skulle uppstå får stiftelsen tillgodose sitt syfte genom att med sin samlade förmögenhet förvärva del av eller hela Sundbyholm för driftoch förvaltning i eget namn eller genom ett helägt dotteraktiebolag.För det fall att del av Sundbyholm senare skulle komma att ägas av stiftelsen eller ett dotteraktiebolag till den skall stiftelsen fortfarande men nu ur sin samlade förmögenhet och i mån av möjlighet utge kontanta bidrag till övriga ägare av Sundbyholm för vård och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Sundbyholm
Organisationsnummer:817605-9171
Adress:
  • Sundbyholms slott AB
  • 635 08 ESKILSTUNA
Telefonnummer:016-42 84 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS