ÄNDAMÅL

I syfte att dels öka möjligheterna för personer boende i Uppsala med omnejd att få genomgå av Föreningen S:t Lukas i Uppsala (föreningen) meddelad psykoterapeutisk behandling i någon form dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inom det psykoterapeutiska eller det psykosociala området bland föreningens medlemmar eller anställda förordnar vi härmed att de pengar som flyter in på grund av det upprop som vi kommer att publicera i Uppsala Nya tidning och som i princip kommer att ha i bilaga angivet innehåll skall bilda en självständig förmögenhet och 2. Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att ur tillgängliga resurser lämna kontanta bidrag till a. Personer som vill genomgå terapeutisk behandling men som saknar möjlighet att med egna medel täcka den kostnaden som den ifrågavarande behandlingen är förknippad med, b. Personer som bedriver psykoterapeutisk eller psykosocial forskning, ellerc. Personer som vill fortbilda sig inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området. Bidrag enligt första stycket a) utgår som regel med ett standardbelopp. Efter särsild prövning kan dock bidraget bestämmas till ett högre belopp än standardbeloppet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för St Lukas i Uppsala
Organisationsnummer:802426-3694
Adress:
  • Drottninggatan 3, 3tr
  • 753 10 Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS