ÄNDAMÅL

I syfte att dels öka möjligheterna för personer boende i Stockholm med omnejd att få genomgå av Föreningen S:t Lukas i Stockholm (föreningen) meddelad psykoterapeutisk behandling i någon form dels öka förekomsten av forskning eller fortbildning inomdet psykoterapeutiska eller de psykosociala området bland föreningens medlemmar eller anställda.Stiftelsen skall tillgodose de angivna syftena genom att ur tillgängliga resurser lämna kontanta bidrag till a. personer som vill genomgå psykoterapeutisk behandling men som saknar möjlighet att med egna medel täcka hela den kostnad som de ifrågavarande behandlingen är förknippad med,b. personer som bedriver psykoterapeutisk eller psykosocial forskning, ellerc. personer som vill fortbilda sig inom det psykoterapeutiska eller psykosociala området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för S:t Lukas i Stockholm
Organisationsnummer:802407-9876
Adress:
  • Box 22336
  • 10422 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-556 08 200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS