ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att stödja sociala entreprenörer som har strategisk betydelse för den nordiska företagsutvecklingen och verkar för en god hållbar livsmiljö. Detta görs genom att stödja företag med social hjälpverksamhet, utbildning, teknisk innovation och vetenskaplig forskning, där stiftelsens ändamål är att:- Främja nya utbildnings och forskningsmetoder till företag.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Dela ut stipendium till personer som har betytt mycket för utvecklingen inom hållbar utveckling.- Driva egna Project som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och fonder nationellt som internationellt.Stiftelsen ska tillgodose till syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för social och teknisk innovation
Organisationsnummer:802481-6061
Adress:
  • Klingstavägen 10
  • 182 33 Danderyd
Telefonnummer:070-479 84 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS