ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att värna om ett resurseffektivt och klimatsmart samhälle. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för innovation, forskning och utveckling som bidrar till en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. Stiftelsens ändamål är att:- Främja insatser och verksamheter med fokus på resurshushållning och att minska överproduktion i samhället.- Främjar insatser och verksamheter med fokus på återvinning, återanvändning samt återbruk av varor.- Främja insatser och verksamheter som tillför hållbar infrastruktur och tillgängliga distributions- och retursystem i enlighet med syfte och ändamål.- Främja insatser och verksamheter som innebär effektivare transporter i enlighet med syfte och ändamål.- Främja insatser och verksamheter som gynnar eller skapar förutsättningar för cirkulära processer i enlighet med syfte och ändamål.- Främja insatser och verksamheter med inriktning mot hållbar handel och e-handel utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och resursmässigt hållbart samhälle.- Främja insatser och verksamheter för utsatta individer, målgrupper och/eller organisationer som upplever en begränsad tillgänglighet till samhällets resurser till vardags eller under tider av kris som till exempel pandemier.- Verka som ett centrum för licensiering. Utverka en märkning för e-handel som ett riktmärke för god resursnyttjande.- Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.- Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.- Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för resurssmart utveckling
Organisationsnummer:802481-7580
Adress:
  • Norra Källåsvägen 55
  • 428 35 Kållered
Telefonnummer:0700-301720
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS