ÄNDAMÅL

Att främja Johannelunds teologiska och pedagogiska utvecklingsarbete och inriktning, nationellt och internationellt, avseende1. församlingsutveckling och bearbetning av kristen tro och vardagsliv på livsarenor som hem, arbete och samhälle;2. utbildning av präster och församlingsarbetare till att engagera utrusta och handleda andra i deras kristna kallelse och uppgifter i församling och vardagsliv;3. utbildning och forskning kring den kristna traditionens och trons roll för samhällens och människors värdegrund och etik;4. stödjande av lärarnas och anställdas forskning, forskarutbildning och fortbildning samt möjliggöra;5. särskilda större satsningar och investeringar vid Johannelund som syftar till att kvalitetssäkra undervisningen, administrationen, förvaltningen samt studie- och forskningsmiljön vid Johannelund.Med Johannelund avses Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Johannelunds forsknings- och utvecklingsarbete
Organisationsnummer:802423-9652
Adress:
  • Heidenstamsgatan 75
  • 754 27 UPPSALA
Telefonnummer:018-169900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS