ÄNDAMÅL

I syfte att 1) skapa en gynnsammare miljö för ett ökat internationellt studentutbyte vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm och därigenom också ge studeranden vid högskolan internationella erfarenheter vid framstående universitet i Europa och övriga världen, 2) de medel, som inflyter tack vare det upprop vi avser att publicera i rikstäckande svenska media och vilket upprop gäller insamlingsstiftelsens syfte och resursanvändning, skall bilda en självständig förmögenhet som främjar i detta förordnande bestämda och varaktiga ändamål, Stiftelsen skall tillgodose de i ingressen angivna syftena genom att använda sina samlade resurser och dess avkastning till1) beviljande av stipendier åt studerande vid Kungl. Tekniska Högskolan för studier utomlands,2) beviljande av stipendier åt i andra länder boende studeranden, vilka önskar att studera vid KTH,3) uppförande av utrymme åt utländska studeranden vid KTH.Stiftelsens förvaltare äger besluta om fördelningen mellan pt 1-3 av de samlade resurserna jämte avkastningen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för internationellt studentutbyte vid KTH
Organisationsnummer:802425-1517
Adress:
  • KTH
  • Universitetsförvaltningen/Ekonomiavdelningen
  • 100 44  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-790 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS