ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja:- Forskning inom den funktionella medicinen med fokus på neurogena mekanismer vid såväl autonoma neurogena funktionsstörningar, som vid utveckling av olika neuroendokrint kopplade inflammationstillstånd, men även i kombination med farmakoterapi.- Forskning om och utveckling av allehanda tekniker för studium av dessa funktionsstörningar och inflammationstillstånd.- Forskning om och utveckling av allehanda behandlingsmetoder för dessa tillstånd.Av stiftelsen prioriterade forsknings- och utvecklingsprojekt skall vara: Patientorienterade och syfta till att belysa patofysiologin vid olika vanligt förekommande sjukdomstillstånd som åsamkar den drabbade patienten avsevärda funktionshinder och samhället stora kostnader.Om den föreslagna forskningen förutom att belysa patofysiologiska processer också kan demonstrera och/eller påskynda utvecklingen av nya diagnostika och/eller terapeutiska modeller av värde för diagnos och behandling av den individuella patientens tillstånd skall framför allt sådant forsknings- och utvecklingsarbete stödjas av stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Funktionell Klinisk Medicin
Organisationsnummer:802477-3130
Adress:
  • AB Micromus
  • Box 10306
  • 100 55 Stockholm
Telefonnummer:070-733 39 22, 073-562 60 76
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS