ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att ekonomiskt främja projekt inom områden såsom humanitär biståndsverksamhet, mänskliga rättigheter, jämlikhetsfrågor och genusperspektiv, bidrag för undervisning eller utbildning, social verksamhet, vård och omsorg, medicinsk eller vetenskaplig forskning, vård och uppfostran av barn, biologisk mångfald och hållbar utveckling, djur och natur.Detta kan ske genom direkta bidrag eller understöd åt enskilda, forskningsgrupper, institutioner eller liknande eller genom samarbete med redan etablerade hjälporganisationer, företag och hjälparbetare. Vidare kan stiftelsen verka för att sprida information och öka kunskapen inom ovan nämnda områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för förändring
Organisationsnummer:802426-1508
Adress:
  • Hillevi Engbrant
  • Sandgropsgatan 13 b
  • 753 34 UPPSALA
Telefonnummer:018-245733
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS