ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att långsiktigt främja medicinsk forskning vid Karolinska Institutet. Stiftelsens styrelse skall särskilt verka för att utveckla områden vid Karolinska Institutet som enligt styrelsen är strategiska för Karolinska Institutets ställning som ett ledande medicinskt universitet.Utdelning för angivna ändamål skall beslutas och utbetalas av stiftelsens styrelse efter ansökan eller genom självständigt beslut av styrelsen utan föregående ansäkan. Anslag skall kunna ges till enskilda personer, forskningsgrupper, institutioner eller liknande. Inför sina beslut skall stiftelsen inhämta synpunkter från Karolinska Institutets ledning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för främjande och utveckling av medicinsk forskning vid KI
Organisationsnummer:802411-0275
Adress:
  • Rune Fransson
  • Humlegårdsgatan 11
  • 114 46 STOCKHOLM
Telefonnummer:070-5530230
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS