ÄNDAMÅL

Att främja och stärka det svenska värdskapet för de av Totary Foundation utsedda internationella stipendiaterna, som antagits till Rotary Peace Center vid Uppsala universitet.Stiftelsens uppgift är att samla in medel till och finansiera aktiviteter för stipendiaterna i syfte att göra vistelsen i Sverige så lyckosam som möjligt, både när det gäller fritids- och kulturaktiviteter som utbyte mellan stipendiaterna, Rotary och rotarianer, samt öka den allmänna kunskapen om Rotary Peace programmet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för främjande av stipendiater vid Rotary Peace Center i Uppsala
Organisationsnummer:802477-9129
Adress:
  • Rothoff
  • Backstuguvägen 1
  • 131 50 Saltsjö-Duvnäs
Telefonnummer:08-716 11 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS