ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja den ekonomiska forskningen som bedrivs vid Ekonomihögskolan i Lund. Främjandet skall företrädesvis avse nyare forskningsområden som är av intresse för det sydsvenska näringslivets utveckling och konkurrenskraft och som bedöms nödvändiga för att kunna tillvarata den ekonomiska utvecklingen i såväl nationellt som internationellt hänseende som t ex styrning av finansiella flöden i internationell verksamhet, internationell företagsbeskattning, informations- och teknologistrategi och produktionsorganisation. Stiftelsen må från företag, organisationer och enskilda mottaga medel för tillgodoseendet av ändamålet. Har bidragsgivare föreskrivit att överlämnade medel endast får tas i anspråk för viss forskningsuppgift, skall inom ramen för ändamålet sådan föreskrift efterkommas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för ekonomisk forskning vid Ekonomihögskolan i Lund
Organisationsnummer:846005-7725
Adress:
  • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren
  • Skeppsbron 2
  • 211 20 MALMÖ
Telefonnummer:040-690 24 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

Malcare WordPress Security