ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att dels förvalta inkomna penningmedel, dels främja golfsporten utgående från Alistair Scott-Robinsons tidigare verksamhet och synsätt, genom att till förtjänta personer utdela stipendier. Denna utdelning skall ske en gång per år, lämpligen i samband med Al Shoot Out.Stiftelsen skall till fullgörande av ändamålet anslå medel till täckande av kostnader för förvaltning av penningmedlen samt utge stipendier till av styrelsen utsedd lämplig person/personer.Stiftelsen skall fullgöra sitt ändamål på sådant sätt och i sådan omfattning att stiftelsen kommer i åtnjutande av skattebefrielse enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller annan senare skattelagstiftning som träder i skattelagens ställe.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Alastair Scott-Robinsons Minne
Organisationsnummer:802425-9601
Adress:
  • Pelle Corell
  • Eskilsgatan 50 E
  • 633 56 ESKILSTUNA
Telefonnummer:070-3418085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS