ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att värna om – samt bidra till – människors inre välmående och därmed motverka psykisk ohälsa i alla dess former, genom att stödja hälsofrämjande insatser, främst för särskilt utsatta individer och grupper där stiftelsens huvudsakliga ändamål är följande: Att främja projekt med inriktning att utveckla individers välmående och därmed motverka psykisk ohälsa, på såväl grupp- som individnivå. Att årligen dela ut stipendium som främjar i enlighet med ändamålen. Att stödja individer med ohälsa, som befinner sig utanför samhällets vård och service. Att främja utbildnings- och forskningsinsatser och att sprida dessa i media. Att främja samverkan mellan stiftelser nationellt och internationellt. Att stödja människor i utsatta positioner för att uppnå välmående, sinnesfrid och harmoni, som ger balans, välgång och en god riktning på livets väg. Att främja projekt som önskar skapa nätverk och utbildningscentrum i enlighet med ändamålen Att samverka med fonder och stiftelser nationellt och internationellt

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för välmående, utveckling och tillväxt
Organisationsnummer:802480-8845
Adress:
  • Gökropsgatan 16
  • 281 49 Hässleholm
Telefonnummer:0732-000899
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS