ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska, med insamlade medel, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja företag/organisationer och privatpersoner som presenterar eller arbetar med innovativa projekt eller affärsidéer. Medel ska delas ut till dessa företag och privatpersoner för att hjälpa dem att långsiktigt utveckla sina idéer och verksamheter för att på så sätt skapa fler företag och arbetstillfällen i samhället.Målet inom Stiftelsen är att hjälpa aktörer att arbeta långsiktigt och strategiskt hållbart i sin planering och i sitt utvecklingsarbete. Social, miljömässig samt ekonomisk hållbarhet är viktigt. Vår ledstjärna är att bygga en trygg och hållbar framtid där vi alla tillsammans arbetar för att minimera de negativa effekterna av vårt företagande – i såväl samhället som i naturen – och maximera de positiva effekterna på lokal ekonomi, natur, kulturhistoriska miljöer och livskvalitén för alla. För att sprida detta kommer Stiftelsen att anordna arrangemang, seminarier och skapa mötesplatser inom området framtidens entreprenörskap. Stiftelsen kommer dessutom hjälpa innovatörer att hitta finansieringskällor, coacha i arbetet med olika utvecklingsinsatser och hitta samverkanspartners.Stiftelsen kommer att samarbeta med aktörer som erbjuder utbildningar inom hållbar affärsutveckling, entreprenörskap och exportutveckling.Stiftelsen ska också verka för att informera och utbilda företag och privatpersoner om framgångsrika affärs- och entreprenörsprojekt samt systematiskt utvärdera nya affärsidéer eller projekt tillsammans med högskolor, specialister och forskare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för Hållbart Entreprenörskap
Organisationsnummer:802480-4109
Adress:
  • Torbjörn Friede
  • Uttervägen 8
  • 246 52 Löddeköpinge
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS