ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att erbjuda ekonomiskt bistånd och främja hjälpverksamhet för att underlätta vardagen eller i övrigt stödja funktionshindrade personer enligt Lss-lagstiftningens definition där stiftelsens huvudsakliga ändamål är att: Erbjuda ekonomiskt bistånd till personer med funktionshinder samt årligen dela ut stipendier. Stödja personer, företag, föreningar eller stiftelser som verkar för personer med olika former av funktionshinder. Främja olika former av hjälpmedel för att underlätta vardagen eller i övrigt stödja funktionshindrade personer. Främja vård och uppfostran av barn med funktionshinder. Stödja kontinuerligt kompetenshöjande insatser för personliga assistenter, anhöriga och andra representanter för funktionshindrade personer genom bidrag för undervisning eller utbildning. Stödja etablering av dagligverksamhet och fritidsaktiviteter i och utanför Sverige för funktionshindrade personer. Främja vetenskaplig forskning som ökar kunskapen kring, eller som på något sätt förbättrar vardagen för funktionshindrade personer. Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för ett värdigt liv
Organisationsnummer:802480-9082
Adress:
  • Tvärvägen 4
  • 237 41 Bjärred
Telefonnummer:0706-38 39 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS