ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsaklig uppgift att stödja vuxna missbrukare med neuropsykiatrisk problematik. Stiftelsen ska däribland verka för att stödja vuxna missbrukare med neuropsykiatrisk problematik och bistå med hjälp, rådgivning och stöd i kontakten med professionella nätverk såsom myndigheter, sjukvård samt socialtjänst.Stiftelsen kan ge ekonomiskt stöd till bostadsförmedlings köavgift, resor via kollektivtrafik, samt medicinkostnader. Detta ej genom att ge bidragsansökare kontanta medel. Dessa kostnader betalas i förekommande fall direkt till apotek/bostadsförmedling. Stiftelsen ska även kunna stå för kostnader såsom fika m.m. i samband med möte med målgruppen.Stiftelsen ska även verka för en ökad kunskap för de specifika svårigheter neuropsykiatrisk problematik medför för individer med ett missbruk.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål. Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med de medel som av stiftaren tillskjutits vid stiftelsens bildande och med de ytterligare medel som erhålles genom insamlingar, gåvor, testamentariska förordnanden från utomståenden, bidrag eller på annat sätt. Stiftelsen kan, i egen regi eller i bolag bedriva näringsverksamhet. Stiftelsen ska dock i huvudsak verka genom ideella insatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen för dom som blev över
Organisationsnummer:802478-9219
Adress:
  • Chatarina Högsander Suddagummans gata 9
  • 168 72 Bromma
Telefonnummer:070-9821727
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS