ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja, vidmakthålla och utveckla vården av cancersjuka i Sverige, utöva hjälpverksamhet bland behövande som drabbats av cancer bosatta i Sverige och i viss mån främja medicinsk vetenskaplig forskning om cancer i Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Fondcancerhjälpen
Organisationsnummer:802479-0605
Adress:
  • Luciana Dos Santos
  • Rönnholmsgränd 36
  • 127 42 Skärholmen
Telefonnummer:720465391
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS