ÄNDAMÅL

Att med medel som ställes till dess förfogande i form av gåvor, donationer, anslag etc bereda djur, företrädesvis fåglar, inom verksamhetsområdet hjälp och bistånd vid nödsituationer samt genom fasta anordningar förbättra dessa djurs levnadsbetingelser. Stiftelsen skall ej engagera sig i viltvårdsåtgärder som åligger jakträttsinnehavare/markägare utom vid exceptionella katastroftillfällen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Fond för hjälp åt djuren i naturen
Organisationsnummer:849201-4355
Adress:
  • Halmstads kommun, Samhällsbyggnadskontoret
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 372 492 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS