ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall med insamling och opinionsbildning verka för ett starkare Förenta Nationerna (FN) genom att utveckla och stödja verksamhet med anknytning till FN som avser stödja ekonomiskt behövande, särskilt barn och ungdomar. Stiftelsen skall också kunna lämna bidrag till vetenskaplig forskning inom nämnda områden.Stiftelsens insamlingsverksamhet skall bedrivas i enlighet med bestämmelserna i 10 kap §§ 1 och 2 stiftelselagen (1994:1220) och de riktlinjer som från tid till annan fastställs av Stiftelsen för insamlingskontroll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen FN-fonden
Organisationsnummer:802424-9610
Adress:
  • FN-Förbundet
  • Box 15115
  • 104 65 Stockholm
Telefonnummer:08-462 25 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 479 683 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS