ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja ändamålet genom att bedriva hjälpverksamhet/ge bidrag och anslag av både kapital och (eventuellt) avkastning till familjer, ensamstående, äldre som genom oförutsedda omständigheter hamnat i en nödställd situation. Samt för ändamål som gynnar utveckling, fostran och utbildning för barn och ungdomar. Stiftelsen skall därmed även kunna bevilja bidrag för vård. Stödet behöver inte vara ekonomiskt utan kan även vara i form av samtal eller möten för att komma ur en problematisk situation. Under varje treårsperiod skall minst 75% av insamlade medel betalas ut till de av stiftarnas nämnda ändamål eller användas till information eller upplysningsåtgärder samt enligt § 7.Stiftelsens tillgångar skall kunna användas för förvärvande av fastigheter, lös egendom samt övrig egendom men alltid i enlighet med stiftelsens angivna syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Familjestiftelsen
Organisationsnummer:802478-1042
Adress:
  • Moberg
  • Södergatan 1
  • 195 34 MÄRSTA
Telefonnummer:070-745 96 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS