ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska med sina insamlade resurser direkt och indirekt driva eller främja projekt, såväl svenska som internationella, som gynnar ekosystemstödjande entreprenörskap och innovationer. Med ekosystemstödjande innovationer avses teknik, infrastruktur, produkter, tjänster, verksamheter och processer som bidrar till att skap värde för människor samtidigt som negativ påverkan på ekosystemen påtagligt minskar, alternativt kan påverkan vara positiv för ekosystemen.Stiftelsen får tillgodose ändamålet antingen i egen regi eller i helägt dotteraktiebolag eller i samverkan med annan i aktiebolag eller lämna kontanta bidrag till myndigheter eller ideella organisationer eller stipendier till enskilda. De enligt detta förordnande anslagna medlen får inte förbrukas förrän tidigast sex år efter stiftelsens tillkomst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Eko Innovation
Organisationsnummer:802479-0142
Adress:
  • Aaron Kaplan
  • Bondegatan 9A
  • 116 23 Stockholm
Telefonnummer:070-4066720
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS