ÄNDAMÅL

Att verka internationellt för att påskynda näringslivets anpassning till de positiva värderingar och synsätt som snabbt växer fram baserade på inkluderande, förtroende för människan, insikt om de globala förloppen och ansvarstagande för miljön.Utvecklingen av ny informationsteknik och social media möjliggör transparens och global kommunikation till en i det närmaste obefintlig marginell kostnad. Nya värderingar och tillgång på kunskap skapar medvetna konsumenter som ställer förändrade krav på företagen. Företagens fokus håller på att ändras – från högsta möjliga intjäning till högsta möjliga värde för kunden, där det är kunden som sätter ett värde/pris på erbjudandet. De företag, som anpassar sin verksamhet och affärsmodell till den nya omvärlden, kommer att bli framgångsrika. Ändamålet kommer att tillgodoses genom att möjliggöra för destinatärerna, personer, företag och organisationer att dela med sig av “best practise”, erfarenheter, tankar och idéer kring ämnet. Stiftelsens presentation; Vision och Presentation kommer att göras tillgänglig för destinatärerna och vidareutvecklas tillsammans med dem.Stiftelsen kommer att erbjuda olika forum och arenor för ändamålet. Till exempel genom att anordna konferenser, initiera diskussioner och debatter i media, möjliggöra utbytet av erfarenheter, och idéer på en så kallad community, en internet baserad mötesplats. Stiftelsen kan driva egna frågor, projekt, som syftar till att påskynda utvecklingen av näringslivet i linje med stiftelsens vision. Stiftelsens långsiktiga målsättning skall vara att skapa en “rörelse” för att utveckla det befintliga affärsklimatet i enlighet med visionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Economic Shift
Organisationsnummer:802426-7950
Adress:
  • Katarina Chowra
  • Tengdahlsgatan 37, 4 tr
  • 116 47  STOCKHOLM
Telefonnummer:46,706,358,680
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS