ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift är att främja ett ekosystembaserat skogsbruk, där målet är att den brukade skogen skall vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt.Stiftelsens mål är levande skogar med god resiliens, vitala ekosystem och högbiologisk mångfald.Stiftelsens mål skall nås genom kommunikation, forskning, utveckling och praktiska exempel – internationellt samarbete med ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Ecoforestry Foundation
Organisationsnummer:802478-9961
Adress:
  • Energigatan 12
  • 434 37 Kungsbacka
Telefonnummer:0707-315426
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:59 074 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS