ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att verka för förbättrade villkor för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter i alla åldrar som är bosatta i Sverige. Huvudsakligen skall de ske genom att Stiftelsen skall stödja forskning, utveckling och information om dyslexi, lämna understöd till och lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning om dyslexi samt utöva hjälpverksamhet syftande till förbättrade villkor för personer med dyslexi/läs – och skrivsvårigheter. Stiftelsens tillgångar bör inte användas för sådan verksamhet som åvilar stat och kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Dyslexifonden
Organisationsnummer:802401-4048
Adress:
  • Dyslexiförbundet FMLS
  • Vintergatan 2
  • 172 69 SUNDBYBERG
Telefonnummer:08-6651700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS