ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning samt att arbeta, direkt eller indirekt, med att hjälpa drabbade människor. Stiftelsen ska synliggöra detosynliga våldet genom att visa på konsekvenser som det medför för den enskilda människan och för samhället i stort. Vi vill se ett helt nytt samhälle där alla människor har kunskap om hur våldetsgrundmekanismer fungerar. Först då kan vi minska våldets skadeverkningar. Stiftelsen arbetar med mänskliga rättigheter ur ett samhällsperspektiv.Insamlade medel ska gå till:1. Att sprida kunskap om psykisk- misshandel och nedbrytning genom opinionsbildning samt projekt som syftar till att höja kunskapen inom detta område.2. Att starta, driva eller finansiera verksamhet/projekt för att direkt eller indirekt stödja och hjälpa de som är drabbade av psykisk- misshandel och nedbrytning eller konsekvenserna av detta. Barn och unga är en särskilt utsatt grupp som ska prioriteras.3. Stödja eller initiera forskning eller andra projekt för att öka kunskapen om psykiskmisshandel och nedbrytning eller om konsekvenserna av detsamma och som går i linje med stiftelsens stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen DOLT- Det Osynliga Våldet
Organisationsnummer:802479-3054
Adress:
  • Klövervägen 4
  • 475 37 Bohus-Björkö
Telefonnummer:0708-384848
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:102 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS