ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för att konsnärlig kulturell verksamhet ska få finansiellt stöd för att kunna genomföras och i förekommande fall göras tillgängligt för en besökande publik.Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att insamlade medel delas ut till verksamhet som ligger inom uppdraget för verksamheten i Länsmusiken.Medel kan delas ut efter ansökan från verksamheten eller efter direkta direktiv från donator om ändamålet med donationen, gåvan eller bidraget.Stiftelsen skall stödja konstnärliga kulturella projekt inom ramen för Länsmusiken i Örebro ABs uppdrag och ge dessa möjligheten att genomföras genom att tillföra ekonomiska resurser till sådana projekt/verksamheter av särskild angelägenhet vilka annars inte är genomförbara i önskvärd omfattning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Di Piu
Organisationsnummer:802477-9921
Adress:
  • Box 335
  • 701 46 ÖREBRO
Telefonnummer:019-766 62 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:264 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS