ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga upp till 25 år i utsatta situationer. Genom bidrag och andra insatser skall stiftelsen skapa och förbättra förutsättningar för positiv utveckling i deras fortsatta framtid. Stiftelsen börjar sitt arbete med att hjälpa utsatta barn i Brasilien, men kan i framtiden välja att jobba med andra utvecklingsländer. Stiftelsen syftar även att jobba med barn och ungdomar i Sverige för att motverka främlingsfientlighet och främja kulturella utbyten.Stiftelsens arbete skall grunda sig i Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (Generalförsamlingens resolution 44/25).Stiftelsens arbete med att hjälpa utsatta barn ska främjas genom:1, att Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag, insamling eller på andra sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem ska, sedan uppkommande administrationskostnader och omkostnader för att tillvarata stiftelsens uppgifter täckts, användas för stiftelsens ändamål.2, att ge stöd till personer, organisationer, föreningar, samt stiftelsens egna projekt och, i särskilda fall, företag, som delar stiftelsens värderingar och mål.3, att löpande delta i och följa upp samt utvärdera de processer, insatser och projekt som stiftelsen bidrar till och verkar inom. Styrelsen ska med beaktande av här angivna övergripande syften upprätta en handlingsplan för stiftelsens verksamhet. Vartefter förutsättningarna förändras, ska denna plan revideras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Coelho Growth Foundation
Organisationsnummer:802479-5943
Adress:
  • Sandgren, Christina Rickardsson
  • Klippgatan 15
  • 116 35 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS