ÄNDAMÅL

Att samla in medel för att bedriva verksamhet inom ramen för det förebyggande stödprogrammet Childrens Program och stödja ändamålet som innebär att finansiera att barn och unga som lever/har levt i familjer med riskbruk, skadligt bruk eller beroende av alkohol eller andra droger får stöd och kunskap. Stiftelsens insatser ska finansiera insatser till utbildning och verksamhet som stärker barn och ungdomars insikt och ökade möjligheter att förebygga egen problematik i vuxen ålder. Ytterligare ett ändamål med stiftelsen är att stärka föräldrars insikter om beroendets påverkan på barn. Stiftelsen avser också att stödja barns och ungas kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare och på så vis stärka en framtida relation. Stiftelsen skall med de insamlade medlen genomföra det förebyggande manualbaserade programmet Children Program Sverige och därigenom arbeta efter denna pedagogiska modell som innebär fyra hela dagars arbete med barn och föräldrar i familjer med missbruksproblematik. Stiftelsen skall ansvara för att utbildning, certifiering och handledning av nya ledare för Childrens Program i Sverige säkerställs. Stiftelsen skall arbeta med målsättningen att förbättra kommunikationen och relationen mellan barn och förälder inom familjen. Stiftelsen skall stödja insatser som ökar kunskapen kring barn och ungas behov genom information, utbildning och handledning. Stiftelsen skall arbeta för att skapa allianser med såväl enskilda personer, behandlingshem inom sluten respektive öppenvård, socialtjänst samt företag inom olika branscher. Förutsättningen är att de delar och efterlever humanistiska värderingar och Barnkonventionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Childrens Program Sverige
Organisationsnummer:802480-8043
Adress:
  • Grafikvägen 11
  • 12143 Johanneshov
Telefonnummer:08-160725
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS