ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att för främjande av vården av barn som drabbats av neuroblastom bedriva välgörande och social verksamhet genom att lämna ekonomiska bidrag till behövande barn och deras familjer, främst när barnen befinner sig i sjukdomsstadium 3 och 4, för att på så sätt underlätta vardagen för dem. Bidrag får lämnas till såväl löpande utgifter som till vårdkostnader, hjälpmedel, resor, rehabilitering och annan verksamhet som underlättar tillvaron.Bidrag får lämas till samma person vid flera tillfällen. Bidrag får även lämnas till forskning om neuroblastom om stiftelsen så beslutar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Charlottas Minnesfond
Organisationsnummer:869001-1757
Adress:
  • Hans Backström
  • Långgatan 24
  • 531 75 Järpås
Telefonnummer:0510-91892
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:401 409 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS