ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt går i enlighet med syftet och stiftelsens ändamål som är att:- Främja projekt för energieffektivt uthålliga kretslopp på naturens villkor.- Främja projekt som verkar för en socialt hälsosam miljö.- Främja projekt för en hälsosam fysisk miljö i stad och landsbygd.- Främja information, utbildning, innovation och forskning i enlighet med syfte och ändamål.- Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.- Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål.- Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål.Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Byggekologi
Organisationsnummer:802481-4454
Adress:
  • Tjärhovsgatan 44
  • 116 28 Stockholm
Telefonnummer:070-440 30 07
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS