ÄNDAMÅL

Att verka för att barn i Sverige som varit utsatta för allvarliga brott eller kränkande behandling, exempelvis misshandel, sexuella övergrepp eller mobbing ska få den hjälp och det skydd de behöver. Insamlade medel skall gå till att:1) utföra opinionsbildande arbete.2) ge barn som behöver hjälp att bearbeta trauma, möjlighet att exempelvis gå i någon form av terapi. BRY kan även bekosta terapi för vuxna som farit illa som barn. Hjälp skall kunna ges genom BRYs egen verksamhet eller andra.3) sprida kunskap, utbilda och handleda de som hjälper dessa barn. BRY kan även sprida kunskap till de som genom till exempel sitt arbete kommer i kontakt med utsatta barn.4) bedriva, eller stödja forskning som går i linje med stiftelsens syfte.Målet är att öka tryggheten och rättsskyddet för barn och ungdomar under 21 år. BRY arbetar för att Sverige skall följa FN:s Barnkonvention eller annan gällande konvention som ligger i linje med stiftelsens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen BRY – Barns Rättsskydd
Organisationsnummer:802477-8915
Adress:
  • Box 8
  • 619 21 Trosa
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS