ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att a) informera om orsakerna till barnmisshandel b) bedriva besökande verksamhet på barnsjukhus för att få kontakt med barn som utsatts för misshandel, såväl i Sverige som i andra delar av världen. c) lämna praktisk hjälp till skadade och handikappade barn, t ex genom att ge dem böcker, leksaker, ritmaterial etc. d) på alla sätt förebygga utövande av våld mot barn, att på alla sätt skydda barn för såväl fysiskt och psykiskt våld samt att värna om barnens rättigheter i samhället. e) genom informationsmöten i skolor, kyrkor etc upplysa om alkoholens och narkotikans farlighet och det till följd av drogmissbruket ökade våldet mot barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen BarnSamariten
Organisationsnummer:862000-4344
Adress:
  • Kortebovägen 48
  • 564 33 Bankeryd
Telefonnummer:036-377900
E-post:info@barnsamariten.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 981 583 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS