ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att uppföra och inrätta samt såsom ägare innehava och förvalta ett genom stiftelseintressenternas offervillighet och frivilliga medel i övrigt tillkommet församlingshem i Askim och att där tillhandahålla lokaler för kyrkligt, evangeliskt-lutherskt församlingsarbete, som avser att väcka, vidmakthålla och stärka det kyrkliga församlingslivet, för vilket ändamål stiftelsen har att jämväl i övrigt vidtaga lämpliga åtgärder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Askims Församlingshem
Organisationsnummer:857200-0779
Adress:
  • Skalldalsvägen 1 B
  • 436 52 Hovås
Telefonnummer:031-7316315
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 020 293 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS