ÄNDAMÅL

Att på evangelisk kristen grund evangelisera och bedriva hjälpverksamhet och. Att möta människors Andliga, Själsliga och Kroppsliga behov genom att starta och driva bönecentra. Därigenom inspirera till ett aktivt lärjungaskap genom bön, förbön, tacksägelse, tillbedjan, lovprisning, bibelläsning och praktiskt arbeta för rättvisa. På en del av dessa bönecentra kommer det att finnas rum för enskild och gemensam bön, utbildningslokaler, träningslokaler, behandlingsrum, gemenskapsutrymmen, boende. Stiftelsen kommer också att bedriva konstnärlig verksamhet, företagande och erbjuda näringsrik mat. Samt genomföra konferenser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen ASK Mission
Organisationsnummer:802477-7404
Adress:
  • Gottfridsgården
  • Åsvägen 113
  • 891 30 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0730-496933
E-post:an.risberg@telia.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:64 639 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS