ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ansvara för att Arkivbyggnaden i Postparken i Smedjebacken genom insamling av penningmedel eller andra bidrag bevaras, ombyggs och renoveras. Stiftelsen skall vidare framdeles förvalta Arkivbyggnaden och tillse att den utnyttjas till åminnelse och studium av bygdens Industrihistoria inom bruksnäring och stålindustri liksom för andra studie- och forskningsändamål och som samlingslokal för kulturella program som utställningar och konserter med mera.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Arkivbyggnaden i Smedjebacken
Organisationsnummer:802423-9587
Adress:
  • Nordlander
  • Nordlandervägen 1
  • 777 30 SMEDJEBACKEN
Telefonnummer:070-861 99 34
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:217 844 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS