ÄNDAMÅL

Att genom bidrag till enskilda, organisationer eller annan, nationellt och internationellt främja och stödja åtgärder, insatser och verksamheter som i Anders Gustâvs anda sprider en positiv bild av Solna. Stiftelsens ändamål fullföljes genom stöd:- i första hand till idrottsrörelsen i Solna- i andra hand genom stöd till åtgärder som bidrar till att uppmärksamma goda exempel på tillväxt och företagande i Solna- i tredje hand genom stöd till verksamheter i Solna som utgör goda exempel inom sitt verksamhetsområde- i fjärde hand genom stöd till verksamheter som bidrar till att sprida kännedom om och verkar för att Solna har/ges en aktiv roll i Europa och andra internationella sammanhang, eller- i femte hand till annat ändamål som i Anders Gustâvs anda sprider en positiv bild av Solna.Stiftelsens ändamål skall, förutom genom bidragsgivning i enlighet med ovan, också kunna fullföljas genom egna arrangerade aktiviteter som har syftet att sprida en positiv bild av Solna.De bidrag som beviljas ur stiftelsen skall endast utges till dem som av stiftelsens styrelse anses vara lämpade mottagare av bidrag och som kan förväntas medverka till ett uppfyllande av stiftelsens ändamål att i Anders Gustâvs anda sprida en positiv bild av Solna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Anders Gustâvs minnesfond
Organisationsnummer:802425-8637
Adress:
  • Solna stad
  • 171 86  Solna
Telefonnummer:08-734 21 72
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:358 756 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS