ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja insatser som ökar förståelsen för särskilt begåvade barn i grundskolan. Det kan vara insatser i form av utbildning av lärare, skolledare och andrapersoner som påverkar verksamheten i skolan. Stöd kan även utdelas till forskning och utbildning som syftar till att förstå dessa begåvade barns utveckling i grundskoleåldern.Stiftelse ska även kunna bedriva stöd av individuell karaktär, som att stödja enskilda elever eller enskilda personer som bedriver verksamhet som syftar till att förbättra förutsättningarnaför särskilt begåvade barn i grundskolan.I första hand ska sådan nämnd verksamhet som bedrivs i Västerbotten stödjas, stimuleras och belönas. I andra hand kan verksamhet i övriga landet stöttas i enlighet med syftet ovan.Stiftelsen bör endast lämna bidrag till projekt som inte är tydligt fullfinansierade av skattemedel eller annan offentlig finansiering.Stiftelsen kan lämna bidrag såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer.Medlemmar av framlidne Alexander Karlssons familj – föräldrar, barn och syskon eller deras avkomma – får inte ta emot bidrag från Stiftelsen eller på annat sätt uppträda som destinatärer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Alex minnesfond för särbegåvade barn
Adress:
  • g Karlsson
  • Östansjö 36
  • 911 94 Vännäs
Telefonnummer:070-2141055
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS