ÄNDAMÅL

Samla in kontanta medel att användas, utan begränsning till bestämda personer, för att på kort och lång sikt hjälpa de av jordbävningen och tsunamin i december 2004 drabbade på Sri Lanka. Hjälpverksaheten innefattar, efter den akuta fasen, ett långsiktigt understöd av barn, ensamma kvinnor, fattiga och andra behövande på Sri Lanka genom tillhandahållande av förnödenheter, uppförande av skolor, beredande av undervisning och övrigt stöd för att kunna komma tillbaka till självförsörjning.Av årligen insamlade medel skall hela summan användas för att uppfylle ovan angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Aid for Sri Lanka
Organisationsnummer:802424-6673
Adress:
  • Linnégatan 76
  • 11523 Stockholm
Telefonnummer:08-340490
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 295 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS