ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse vars ändamål skall vara att i Afrika bidra till samhällsutvecklingen genom hjälp till självhjälp. Det främsta verktyget för detta är att hjälpa ungdomar att få en bra skolgång som ger dessa ungdomar kunskap samt fostrar ungdomarna till goda samhällsmedborgare.Insamlingsstiftelsen ska därför fullfölja sitt ändamål genom att i första hand lämna anslag, bidrag eller stipendier till institutioner som ger gatubarn möjlighet till utbildning.Stiftelsen skall också främja en hållbar utveckling för såväl skolor samt samhället i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Afrikasolidaritet
Organisationsnummer:802477-6489
Adress:
  • Jörgensen
  • Topasgatan 14
  • 421 48 Västra Frölunda
Telefonnummer:0739-881189
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS