ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Adamovic Cancer Research (nedan även kallad Stiftelsen) skall med stöd från insamlade medel efter ett upprop av Stiftelsen verka för att förhindra och bota cancer genom forskning, utbildning/kunskapsspridning och samarbete. Dessa projekt kan bedrivas genom egen verksamhet av Stiftelsen och/eller genom projekt utfört av extern part. Ändamålet är att få ökad förståelse om sjukdomsförloppet i stort (t ex genom identifiering av cellulära-, molekylära- och genetiska faktorer och mekanismer, och andra faktorer, som kan ligga bakom tumörinitiering, utveckling och spridning, samt genom utveckling av metoder/tekniker som kan vara cancerforskningen och annan relaterad biomedicinsk forskning till gagn) vilket i framtiden kan leda till upptäckter av nya diagnostiska och prediktiva tester, samt utveckling av nya läkemedel som kan möjliggöra skräddarsydd behandling för cancerpatienterna. Ändamålet uppfylls genom att forskningen bedrivs av disputerade forskare med postdoktoral utbildning, samt att kunskapen (d v s forskningsdata och utbildningsmaterial) sprids och publiceras i vetenskapliga och populärvetenskapliga nationella och internationella tidsskrifter och böcker i syfte att gynna den egna och andra forskningsmiljöer, cancerpatienterna och samhället i stort. Vidare kan forskningsdata även spridas vid lämpliga vetenskapliga och populärvetenskapliga konferenser och seminarier. Utbildning/kunskapsspridning kan också ges i form av annat utbildningsmaterial (som t ex via broschyrer, nätet m.m), egna seminarier/konferenser, samarbete, hemsida m.m. Insamlingsstiftelsen Adamovic Cancer Research skall omnämnas och tackas i projekt, presentationer och publicerade arbeten (sammanfattningar (abstracts), artiklar, böcker m.m) som stöds samt finansieras av Stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Adamovic Cancer Research
Organisationsnummer:802478-1620
Adress:
  • Tatjana Adamovic
  • Ymsenvägen 2
  • 120 38 Årsta
Telefonnummer:076-840 40 74
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS