ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att bedriva egen vetenskaplig forskning om sambandet mellan miljö och cancer och annan ohälsa, främja vetenskaplig forskning om sambandet mellan miljö och cancer och annan ohälsa samt att informera allmänheten om vetenskaplig forskning kring miljöns betydelse för olika sjukdomar inklusive cancer.För att kunna fullgöra ändamålet skall stiftelsen verka för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och legat genom att vara en insamlingsstiftelse. Vid bildandet av stiftelsen genomförs ett upprop för att samla in medel till stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer
Organisationsnummer:802480-2426
Adress:
  • Lennart Hardell
  • Studievägen 35
  • 702 17 ÖREBRO
Telefonnummer:019-32 36 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:557 965 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS