ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha som ändamål att uppmärksamma personer som arbetar i Hans Mannebys anda och museigärning under mottot ”En empirikers jakt på helheten”. Med detta avses personer- som verkar för museers samtids- och samhällsförankring genom nära kontakt med omvärlden och lyhördhet för människors behov.- som inspirerar till, knyter samman och sprider erfarenheter från internationellt och nationellt samarbete- som har ett brett lärandeperspektiv och utvecklar museernas tvärvetenskapliga arbetsmetoder.- som visar på flexibilitet och kvalitet i utvecklingen av verksamheten- som bidrar till organisations- och personalutveckling genom engagemang, arbetsglädje, idérikedom och okonventionella förhållningssätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlinggstiftelsen Hans Mannebys Minnesfond för Museiutveckling
Organisationsnummer:802426-1474
Adress:
  • Elisabet Olofsson
  • Duvnäsgatan 1
  • 116 34 Stockholm
Telefonnummer:070-4952913
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 278 023 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS