ÄNDAMÅL

InnoBridge ändamål är att oberoende och varaktigt stödja, stimulera samt främja den vetenskapliga forskningen, utbildningen och utvecklingen avseende användandet av ny teknologi (inkluderande, men inte uteslutande blockchain, artificiell intelligens, machine learning, robotics, natural language processing etc.) i Sverige och globalt. Detta i syfte att bidra till nya, förbättrade, innovativa samt samhällsnyttiga lösningar inom bl.a. följande områden: bank, finans, försäkringar, regelefterlevnad, juridik, miljö sjukvård m.m.Stiftelsens primära mottagarkrets är nya och etablerade företag (i detta dokument ”Mottagarna”) som identifierar och utvecklar lösningar i enlighet med beskrivningen ovan och vilka är förenliga med ändamålet. Stiftelsens ändamål ska främjas genom:a) att Stiftelsen verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor, donationer samt legat, antingen i dess helhet eller avkastningen därav (i detta dokument ”Medel”), vilka Styrelsen vidare kan dela ut till Mottagarna såväl på styrelsens egna initiativ, som efter ansökan från Mottagarna enligt de regler som styrelsen fastställer;b) att Stiftelsen samarbetar med relevanta organisationer, företag och andra aktörer som bedriver verksamhet förenlig med ändamålet;c) att Stiftelsen anskaffar finansiering till genomförandet av projekt och/eller program som stödjer Mottagarnas arbete med identifiering och utveckling av ändamålsenliga lösningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:InnoBridge Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802481-3316
Adress:
  • Park
  • Sveavägen 98
  • 113 50 Stockholm
Telefonnummer:701422210
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS