ÄNDAMÅL

Fonden skall finnas i minst tjugo (20) år och därför får högst en tjugondel (1/20) av fondens ursprungliga ingångsvärde tas ut per år och tillsammans med avkastningen på fonden användas för driften av KMVK. Varje årsskifte räknas nytt värde fram ochom detta (tex. på grund av sjunkande aktiekurser) understiger föregående års värde med mer än en tjugondel (1/20) skall del av eller hela avkastningen återinvesteras i fonden.Överskottet från fonden skall i första hand gå till utveckling/förbättring av biblioteket och av lokalen samt till marknadsföringsåtgärder för att få fler medlemmar, med särskild inriktning på att få in yngre personer i Västra Kretsen.Hur överskottet skall fördelas bestäms av KMVK:s styrelse, men min önskan är att styrelsen i första hand tänkter på lokalen och att styrelsen är restriktiv vad gäller bidrag till Herkules.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingvar Holmqvists stiftelse
Organisationsnummer:857209-3857
Adress:
  • Axelsson Rimsberg
  • Rangelvägen 23
  • 475 35 Grötö
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:414 683 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS