ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål för sin verksamhet att bedriva u-landshjälp i , första hand, Guatemala, och, i andra hand, i andra centralamerikanska länder. U-landshjälpen skall utgå dels som stöd till textil- och skogskooperativer eller liknande organisationer samt till jordbruks- och fiskeprojekt, dels som bistånd vid uppförandet av skolor och sjukvårdsinrättningar, anskaffande av materiel m m för dessa, dels ock som generallt stöd till projekt av typen Community Development inom Comalapa, Guatemala, och andra liknande centralamerikanska orter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ingrid och Lars Hannells Stiftelse
Organisationsnummer:802406-9653
Adress:
  • Box 2139
  • 220 02 LUND
Telefonnummer:046-143023
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS